VISIE EN MISSIE

Stadswerkplaats Heerlen maakt een professionele hout- en metaalwerkplaats voor iedereen toegankelijk. Het is een laagdrempelige veilige werkruimte waar men, naar hartenlust kan experimenteren met techniek en ambacht, en dit in de meest brede zin van het woord. Ontdek je eigen creatieve kant en maak kennis met je collega’s aan de werkbank van de Stadswerkplaats. Voor de één een fijne hobby in zijn vrije tijd en voor de ander de opstap naar een volwaardig participeren in de samenleving.


Stadswerkplaats Heerlen richt zich op alle mensen, werkend, werkeloos, jong, oud, ‘rugzakje’ (mits zelfredzaam) en /of afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen is welkom. Van jong tot oud kan iedereen, onder begeleiding, vakkennis opdoen en zich creatief ontplooien. Wij brengen de deelnemers met elkaar in contact en sluiten daarbij niemand uit. De Stadswerkplaats is daarvoor een ideale plek.

De basis van de Stadswerkplaats ligt in het ambacht. Een ambacht is handwerk dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te kunnen oefenen. Hierin ontbreekt niet de mechanisering en automatisering. Het aanleren van dit ambacht wordt aangeboden in de vorm van een professionele hout- en metaal werkplaats en ruimte voor creatieve kunsten. De bezoeker bepaalt zelf de inhoud van zijn traject. De Stadswerkplaats staat voor sociale cohesie, eenzaamheidsbestrijding, vergroten van de zelfredzaamheid, armoedebestrijding,  duurzaamheid,  vakmanschap en in bredere zin het verspreiden van het ambacht door middel van het geven van specifieke workshops.

Persoonlijke ontwikkeling

De Stadswerkplaats biedt iedereen de mogelijkheid te snuffelen aan het ambacht! Door middel van techniek en ambacht kan men de creatieve en expressieve kant in zichzelf onderzoeken. De Stadswerkplaats is bij uitstek een plek waar het sociale gebeuren wordt vergroot en de zelfredzaamheid van mensen wordt versterkt. Mensen leggen hier gemakkelijk contacten door samen te werken en te overleggen. Dit draagt bij aan de bestrijding van eenzaamheid en vergroot sociale vaardigheden. Door het leren van een ambacht kunnen de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Daardoor draagt het bij aan het voorkomen van armoede en bevordert de integratie in de samenleving. Door deze menselijke aspecten te benadrukken draagt de Stadswerkplaats bij aan een duurzame samenleving, in de meest brede zin van het woord. De Stadswerkplaats biedt een basis in de vorm van het leren van een ambacht (techniek). De deelnemer zelf bepaalt de creatieve inhoud en door samenwerking ontstaan ideeën en vormen zich projecten. Al doende het proces leert men en daarbij helpt men elkaar via het principe dat de gevorderde de beginner helpt. Uiteindelijk wordt de beginner, gevorderd en wijzigt zijn/haar rol. Een methode die voor beide partijen veel oplevert. Er is veel ruimte voor diversiteit.

Insluiting/inclusie

Insluiting betekent eigenlijk het niet uitsluiten en gaat over het onbevooroordeeld kunnen deelnemen. Oftewel iedereen kan deelnemen ook al is er bijvoorbeeld een zorggerelateerd probleem of een afstand tot de arbeidsmarkt. Insluiting omvat nog een hoger doel namelijk het verbinden. Citaat van een oud mijnwerker: ”het maakte niet uit met wie je op 300 mtr. diepte samenwerkte, Turk, Marokkaan, Italiaan, Belg of Hollander! Er was geen verschil. Je verstond elkaar niet (door het lawaai van de pneumatische hamers) en we waren allemaal ‘zwart’. Het enige dat telde was dat je op hem kon rekenen als het mis ging”. Deze vanzelfsprekende integratie en samenwerking (verbinding) missen we vandaag de dag. Anno 2020 werken we niet meer honderden meters onder de grond dus die noodzaak lijkt voorbij. Helaas kan het nog steeds ‘mis gaan’. Door het maatschappelijke gevaar van o.a. segregatie hebben we elkaar des te harder nodig zeker gezien het aantal mensen dat aan de zijlijn belandt. Kijken we nog wel naar elkaar? Hebben we nog wel begrip voor elkaar? Kennen we elkaars wereld eigenlijk wel? De Stadswerkplaats wil hierin de verbindende factor zijn. Aan de werkbank vallen alle sociale verschillen weg. De Stadswerkplaats werkt de-stigmatiserend!

Participatie

Welkom zijn alle vrouwen, mannen en kinderen tussen 10 en 100 jaar, voor zover deze zelfredzaam zijn. Ongeacht of er sprake is van een ‘rugzakje’, afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders of de ‘doorsnee’ burger. Samen trekken we ons op aan de verbindende factor: het ambacht! De jeugd maakt kennis met de veelzijdigheid van techniek d.m.v. het ambacht. De senior, gepokt en gemazeld door het leven laat oftewel kennis achter uit zijn (werk)verleden en/of slaat nieuwe wegen in waardoor hij weer meedoet in de maatschappij. De ‘doorsnee’ burger doet hetzelfde en kan hier zijn vrije tijd invullen en vind verrijking in zijn bestaan. Onderling is er ontzettend veel kruisbestuiving. Voor een aantal zal dit een opstap zijn naar de arbeidsmarkt en voor anderen een verdieping van deze participatie aan de samenleving.

Duurzaamheid

Mensen worden te vaak gebruikt als producten: het voldoet niet meer, we gooien het weg en nemen een ander. De maatschappij van afvallers. Iedereen heeft kwaliteiten en capaciteiten en deze kunnen altijd positief ingezet worden. De Stadswerkplaats laat zien dat het kan! Daarnaast heeft de Stadswerkplaats ook zelf een voorbeeldrol. Door de circulaire economie ook op de werkvloer te introduceren geef je mensen een goed voorbeeld dat het echt mogelijk is. Recycling, kringloopgedachte, cradle to cradle en werken met zoveel als mogelijk natuurlijke materialen. Een eventueel leegstaand gebouw in de wijk heeft weer een waardevolle functie, die aansluit bij de vraag en belevingswereld van bewoners. Voorbeeld doet volgen!