Start hier…

Onze film, speciaal gemaakt voor de Onze Buurt 2020 wedstrijd, geeft een goed beeld van onze activiteiten.

Stadswerkplaats Heerlen is een voor publiek toegankelijke houtwerkplaats in Heerlen. Een plek waar iedereen terecht kan om zelf te werken met hout. Tegen betaling van een redelijk bedrag kun je gebruik maken van professionele machines en begeleiding van enthousiaste vrijwilligers. Wil je zelf een meubel maken en ontbreekt het je aan ruimte, goed gereedschap en vertrouwen om te beginnen: kom langs bij de Stadswerkplaats en informeer wat je bij ons kan doen.
De Open Werkplaats is een nieuw initiatief, voorlopig zijn wij vanaf 2 oktober 2021 geopend op zaterdagen van 9u tot 17 uur. Het is ons voornemen om bij voldoende belangstelling van publiek en vrijwilligers ook de vrijdag te openen. Meld je je van te voren per mail even aan als je voor de eerste keer komt!

Ben je een starter als meubelmaker, duurzaam ontwerper of combi met metaal dan kun je bij ons ook werkplaatsruimte huren. Wij noemen dit de WIRKES. Er zijn op maandag t/m donderdag voorlopig maximaal 4 werkplekken exclusief beschikbaar. Gebruikers van de WIRKES kunnen kiezen voor één, twee, drie of vier dagen in de week.
Meer informatie vind je hier bij WIRKES

De Stadswerkplaats biedt plek aan iedereen! Dat betekent vrouwen, mannen, jeugd en senioren. Je kunt hier kennis opdoen bij onze workshops en/of de cursussen houtbewerken en vervolgens ‘los gaan’ in de werkplaats. Maar je kunt ook kennis achterlaten als je al een leven in de techniek achter de rug hebt. Die kennis is heel waardevol en daar zijn we zeker naar op zoek. Ook hier geldt: meld je even als je voor de eerste keer wilt komen, je kunt door de week niet zo binnenlopen.

De werkplaats is dankzij subsidie van diverse fondsen, gemeente Heerlen en Provincie Limburg en de enthousiaste inzet van vrijwilligers inmiddels ingericht en klaar voor gebruik. Her en der zullen er nog wat aanpassingen moeten worden gedaan maar de ruimte en machines zijn gebruiksklaar!
Wij beginnen nu met het organiseren van de WIRKES (geïnteresseerden kunnen zich melden per mail: stadswerkplaatsheerlen@gmail.com, er zijn nog plekken beschikbaar) en vanaf zaterdag 2 oktober openen we de Open Werkplaats voor het publiek.

Hou onze updates goed in de gaten voor de actuele stand van zaken.


We zitten nu aan het eind van de verbouwing. De financiële opstart perikelen zijn voorbij en de ruimte is voor 98% bedrijfsklaar. Van verlichting tot vloerbedekking. We zijn nu ook druk bezig met regeltjes en wel de juridische regeltjes en veiligheid. Een niet te onderschatten taak! Van huisregels tot aansprakelijkheidsregels. De bijhorende verzekeringen en ga zo maar door. Als we dat getackeld hebben gaan we naar de volgende stap: het planmatig opzetten van de workshops en cursussen, begeleiders rooster etc.

Met het verstrijken van de weken is de Stadswerkplaats regionaal toch wel bekend geworden, we krijgen van alle kanten verzoeken voor vrijwilligerswerk: en daar zeggen we geen nee tegen. Onze vacatures vind je op de website van Vrijwilligerswerk Parkstad en onze eigen vrijwilligers pagina. Corona is in deze wel een belemmering omdat we nu niet met een hele groep mensen bij elkaar kunnen komen, dus een groot overleg met alle vrijwilligers zit er momenteel niet in.

We hebben een mooi subsidie bedrag van Provincie Limburg ontvangen. Dit bedrag is niet voor inrichting van de werkplaats maar dient ter facilitering van onze projecten op divers gebied.

Stichting Het R.C. Maagdenhuis, op 26-9 ook hier een positieve beslissing! Weer een subsidie binnen. We zijn een feit. De Stadswerkplaats gaat er komen! De eerste Stadswerkplaats in Limburg (-:

Gemeente Heerlen heeft op 22-9 positief beslist over ons project. Ook hier krijgen wij een startsubsidie (-:

YES, YES, YES ook het VSB fonds steunt ons project (29-7) met een substantiële bijdrage. Hier zijn wij hartstikke blij mee en concreet betekent dit dat de Stadswerkplaats zo goed als een feit is!

De Fundatie Luden van Stoutenburg heeft ons op 1 april 2020 (en dat is geen grap) een mooi bedrag toegezegd. Weer een stapje dichter bij ons einddoel!

Op 10 maart 2020 kregen wij bericht van het Oranjefonds. Ook zij subsidiëren de Stadswerkplaats met een substantieel bedrag.

Op 9 maart 2020 kregen wij bericht dat het Fonds Sociale Instellingen ons een mooi bedrag subsidieert.

Op 11 juni 2019 ontvingen wij de goedkeuringsbrief van stichting DOEN met de toezegging voor een substantieel financiële bijdrage ten behoeve van De Heerlense Stadswerkplaats.

Alle aangeschreven fondsen hebben nu positief gereageerd! Financieel zitten we goed!

Naast het gegeven dat deze financiële bijdragen natuurlijk essentieel zijn om een dergelijk project van de grond te krijgen zegt dit meer, veel meer! Deze bijdragen geven eigenlijk aan dat dit niet zomaar een plannetje is wat tijdens het nuttigen van een biertje op een Heerlens terrasje is bedacht en wat we wel even zullen ‘fiksen’. Over dit project zijn ontzettend veel woorden gewisseld en nog veel meer geschreven vooral omdat er een reële noodzaak is. En het toegezegde geld is natuurlijk prachtig en zeker noodzakelijk maar het zegt meer: het is een bevestiging dat De Stadswerkplaats een goed uitgewerkt plan heeft, en in staat wordt geacht een substantiële positieve bijdrage te kunnen leveren aan de sociaal maatschappelijke situatie in Heerlen. En dat is pas echt een groot compliment!

Stadswerkplaats Heerlen is een initiatief van st. Parksjtad in Transitie.