ONDERWIJS

Waar begint de interesse voor techniek: dat kan al op heel jonge leeftijd. Laat kinderen spelenderwijs met techniek in aanraking komen en laat dat tijdens hun schooljaren regelmatig terugkomen. De Stadswerkplaats nodigt (basis)scholen dan ook uit om een kijkje te komen nemen in onze werkplaats. En hier bijvoorbeeld met een groep kinderen actief aan de slag te gaan.

In een tijd waarin technische opleidingen door gebrek aan interesse hun deuren sluiten en goedgeschoold personeel zeer schaars is, is er nu een lokaal alternatief: de Stadswerkplaats. Hiermee hopen wij mensen al op jonge leeftijd met techniek kennis te laten maken en daarmee het tij te keren en techniek een positieve impuls te kunnen geven waardoor mensen sneller kiezen voor een toekomst in een mooi technisch vak. Ons motto is dan ook: ”een vakman moet een brede basis hebben”. Hij moet in de basis van veel markten thuis zijn en zich van hieruit specialiseren. Iets wat we tegenwoordig niet meer veel zien. Een samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijsorganisaties gemeenten en vooral niet te vergeten bewoners/burgers.