TAKE A LOOK…

Al deze foto’s komen niet uit de Stadswerkplaats zelf, want deze is nog in een opstartfase. Wel vertegenwoordigen deze foto’s het beeld dat de Stadswerkplaats wil uitdragen.

En als je nog niet genoeg gezien hebt….!

Alle foto’s en video’s op deze pagina en deze website zijn eigendom van Parksjtad in Transitie en werkgroep Stadswerkplaats Heerlen en vallen onder copyright ! Dat betekent dat ze niet mogen worden geciteerd, gekopieerd, gepubliceerd, uitgevoerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verspreid en/of openbaar worden gemaakt hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen en/of op welke andere wijze dan ook, zonder de nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van de auteur.