Take a look…

Al deze foto’s komen niet uit de Stadswerkplaats zelf, want deze is nog in een opstartfase. Wel vertegenwoordigen deze foto’s het beeld dat de Stadswerkplaats wil uitdragen.

Alle foto’s op deze pagina en deze website zijn eigendom van Stadswerkplaats Heerlen en vallen onder copyright ! Dat betekent dat ze niet mogen worden geciteerd, gekopieerd, gepubliceerd, uitgevoerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verspreid en/of openbaar worden gemaakt hetzij elektronisch, door fotokopieĆ«n, opnamen en/of op welke andere wijze dan ook, zonder de nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van de auteur.

En als je nog niet genoeg gezien hebt….!