De voortgang…

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.100%Raised 96% towards the 100% target.96%Raised 96% towards the 100% target.96%

Het opzetten van een project als de Stadswerkplaats is een hele klus. Een hecht team van initiatiefnemers met ruime ervaring op het vakgebied is een eerste voorwaarde. Er moet natuurlijk een noodzaak zijn. Daarop moet een gefundeerd projectplan geschreven worden, voorzien van een realistische begroting: behoorlijk lastig! Als dat volbracht is, is het zaak voldoende vakmensen te vinden die zich aan het project willen verbinden. Vervolgens is het erg belangrijk om een geschikte ruimte te vinden, een ruimte met een goede ligging (goed bereikbaar en dichtbij het centrum) welke betaalbaar is en aan de specifieke veiligheidseisen van een werkplaats kan voldoen. Uiteindelijk moet deze plek gevuld worden met machines, werkbanken en handgereedschap etc. en helaas komen die niet als vanzelf uit de lucht vallen. Het geheel is dan ook gefundeerd op een stevige begroting. Deze begroting is een eenmalige financiële injectie ook wel opstart kapitaal genoemd. Hiernaast zie je de actuele stand van zaken. Waarbij de 100% het volledig benodigde startbedrag vertegenwoordigt en de 96%, de actuele stand is! Als de werkplaats er eenmaal is, en operationeel is, dan kunnen we onszelf bedruipen. Tenminste dat is de bedoeling. Wij zijn nu al bijna twee jaar bezig met ons projectplan. De stand van zaken:

Stichting Het R.C. Maagdenhuis, op 26-9 ook hier een positieve beslissing! Weer een subsidie binnen. We zijn een feit. De Stadswerkplaats gaat er komen! De eerste Stadswerkplaats in Limburg (-:

Gemeente Heerlen heeft op 22-9 positief beslist over ons project. Ook hier krijgen wij een subsidie (-:

YES, YES, YES ook het VSB fonds steunt ons project (29-7) met een substantiële bijdrage. Hier zijn wij hartstikke blij mee en concreet betekent dit dat de Stadswerkplaats zo goed als een feit is!

Er loopt een subsidieaanvraag bij Provincie Limburg. Als de overheid ons tegemoet komt kunnen we mogelijk dit jaar nog starten.

De Fundatie Luden van Stoutenburg heeft ons op 1 april 2020 (en dat is geen grap) een mooi bedrag toegezegd. Weer een stapje dichter bij ons einddoel!

Op 10 maart 2020 kregen wij bericht van het Oranjefonds. Ook zij subsidiëren de Stadswerkplaats met een substantieel bedrag.

Op 9 maart 2020 kregen wij bericht dat het Fonds Sociale Instellingen ons een mooi bedrag subsidieert.

Op 11 juni 2019 ontvingen wij de goedkeuringsbrief van stichting DOEN met de toezegging voor een substantieel financiële bijdrage ten behoeve van De Heerlense Stadswerkplaats.

Al deze bedragen brengen de stand op een 83% gedekte begroting! We zijn er dus bijna!

Naast het gegeven dat deze financiële bijdragen natuurlijk essentieel zijn om een dergelijk project van de grond te krijgen zegt dit meer, veel meer! Deze bijdragen geven eigenlijk aan dat dit niet zomaar een plannetje is wat tijdens het nuttigen van een biertje op een Heerlens terrasje is bedacht en wat we wel even zullen ‘fiksen’. Over dit project zijn ontzettend veel woorden gewisseld en nog veel meer geschreven vooral omdat er een reële noodzaak is. En het toegezegde geld is natuurlijk prachtig en zeker noodzakelijk maar deze bijdragen zeggen meer: ze zeggen dat deze fondsen vinden dat De Stadswerkplaats een goed uitgewerkt plan heeft, en in staat wordt geacht een substantiële positieve bijdrage te kunnen leveren aan de sociaal maatschappelijke situatie in Heerlen. En dat is pas echt een groot compliment! St. DOEN, VSB fonds, st. Oranjefonds, st.FSI, Fundatie Luden van Stoutenburg: …………………………………………………………………………..HARTELIJK BEDANKT!