De voortgang…

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.100%Raised 96% towards the 100% target.96%Raised 96% towards the 100% target.96%

Nu komen we in de fase van de voorbereidingen voor de inrichting van de werkplaats. Offertes zijn opgevraagd en aan ons de keus welke machines het gaan worden. Gelukkig hebben we een goed beeld gekregen van een vergelijkbare werkplaats: Stadswerkplaats Utrecht! Deze ambachtsmannen en vrouwen zijn al heel lang actief!

De huurovereenkomst met Carbon6 is getekend en nu gaan we de ruimte bedrijfsklaar maken. Van verlichting tot vloerbedekking. We zijn nu ook druk bezig met regeltjes en wel de juridische regeltjes en veiligheid. Een niet te onderschatten taak! Van huisregels tot aansprakelijkheidsregels. De bijhorende verzekeringen en ga zo maar door. Als we dat getackeld hebben gaan we naar de volgende stap: het planmatig opzetten van de workshops en cursussen, begeleiders rooster etc.

Met het verstrijken van de weken is de Stadswerkplaats regionaal toch wel bekend geworden, we krijgen van alle kanten verzoeken voor vrijwilligerswerk: en daar zeggen we geen nee tegen. Onze vacatures vind je op de website van Vrijwilligerswerk Parkstad. Corona is in deze wel een belemmering omdat we nu niet met een hele bende mensen bij elkaar kunnen komen, dus een groot overleg met alle vrijwilligers zit er momenteel niet in.

De stand van zaken:

Er loopt een subsidieaanvraag bij Provincie Limburg. Als de overheid ons tegemoet komt kunnen we mogelijk dit jaar nog starten.

Stichting Het R.C. Maagdenhuis, op 26-9 ook hier een positieve beslissing! Weer een subsidie binnen. We zijn een feit. De Stadswerkplaats gaat er komen! De eerste Stadswerkplaats in Limburg (-:

Gemeente Heerlen heeft op 22-9 positief beslist over ons project. Ook hier krijgen wij een startsubsidie (-:

YES, YES, YES ook het VSB fonds steunt ons project (29-7) met een substantiële bijdrage. Hier zijn wij hartstikke blij mee en concreet betekent dit dat de Stadswerkplaats zo goed als een feit is!

De Fundatie Luden van Stoutenburg heeft ons op 1 april 2020 (en dat is geen grap) een mooi bedrag toegezegd. Weer een stapje dichter bij ons einddoel!

Op 10 maart 2020 kregen wij bericht van het Oranjefonds. Ook zij subsidiëren de Stadswerkplaats met een substantieel bedrag.

Op 9 maart 2020 kregen wij bericht dat het Fonds Sociale Instellingen ons een mooi bedrag subsidieert.

Op 11 juni 2019 ontvingen wij de goedkeuringsbrief van stichting DOEN met de toezegging voor een substantieel financiële bijdrage ten behoeve van De Heerlense Stadswerkplaats.

Al deze bedragen brengen de stand op een 96% gedekte begroting! We zijn er dus zo goed als!

Naast het gegeven dat deze financiële bijdragen natuurlijk essentieel zijn om een dergelijk project van de grond te krijgen zegt dit meer, veel meer! Deze bijdragen geven eigenlijk aan dat dit niet zomaar een plannetje is wat tijdens het nuttigen van een biertje op een Heerlens terrasje is bedacht en wat we wel even zullen ‘fiksen’. Over dit project zijn ontzettend veel woorden gewisseld en nog veel meer geschreven vooral omdat er een reële noodzaak is. En het toegezegde geld is natuurlijk prachtig en zeker noodzakelijk maar deze bijdragen zeggen meer: ze zeggen dat deze fondsen vinden dat De Stadswerkplaats een goed uitgewerkt plan heeft, en in staat wordt geacht een substantiële positieve bijdrage te kunnen leveren aan de sociaal maatschappelijke situatie in Heerlen. En dat is pas echt een groot compliment! St. DOEN, VSB fonds, st. Oranjefonds, st.FSI, Fundatie Luden van Stoutenburg, Gemeente Heerlen, stichting het R.C. Maagdenhuis: …………………………………………………………………………..HARTELIJK BEDANKT!