DE VOORTGANG…


We zitten nu midden in de verbouwing. De financiële perikelen zijn voorbij, nu moeten we de ruimte bedrijfsklaar maken. Van verlichting tot vloerbedekking. We zijn nu ook druk bezig met regeltjes en wel de juridische regeltjes en veiligheid. Een niet te onderschatten taak! Van huisregels tot aansprakelijkheidsregels. De bijhorende verzekeringen en ga zo maar door. Als we dat getackeld hebben gaan we naar de volgende stap: het planmatig opzetten van de workshops en cursussen, begeleiders rooster etc.

Met het verstrijken van de weken is de Stadswerkplaats regionaal toch wel bekend geworden, we krijgen van alle kanten verzoeken voor vrijwilligerswerk: en daar zeggen we geen nee tegen. Onze vacatures vind je op de website van Vrijwilligerswerk Parkstad en onze eigen vrijwilligers pagina. Corona is in deze wel een belemmering omdat we nu niet met een hele groep mensen bij elkaar kunnen komen, dus een groot overleg met alle vrijwilligers zit er momenteel niet in.

De stand van zaken:

We hebben een mooi subsidie bedrag van Provincie Limburg ontvangen. Dit bedrag is niet voor inrichting van de werkplaats maar dient ter facilitering van onze projecten op divers gebied.

Stichting Het R.C. Maagdenhuis, op 26-9 ook hier een positieve beslissing! Weer een subsidie binnen. We zijn een feit. De Stadswerkplaats gaat er komen! De eerste Stadswerkplaats in Limburg (-:

Gemeente Heerlen heeft op 22-9 positief beslist over ons project. Ook hier krijgen wij een startsubsidie (-:

YES, YES, YES ook het VSB fonds steunt ons project (29-7) met een substantiële bijdrage. Hier zijn wij hartstikke blij mee en concreet betekent dit dat de Stadswerkplaats zo goed als een feit is!

De Fundatie Luden van Stoutenburg heeft ons op 1 april 2020 (en dat is geen grap) een mooi bedrag toegezegd. Weer een stapje dichter bij ons einddoel!

Op 10 maart 2020 kregen wij bericht van het Oranjefonds. Ook zij subsidiëren de Stadswerkplaats met een substantieel bedrag.

Op 9 maart 2020 kregen wij bericht dat het Fonds Sociale Instellingen ons een mooi bedrag subsidieert.

Op 11 juni 2019 ontvingen wij de goedkeuringsbrief van stichting DOEN met de toezegging voor een substantieel financiële bijdrage ten behoeve van De Heerlense Stadswerkplaats.

Alle aangeschreven fondsen hebben nu positief gereageerd! Financieel zitten we goed!

Naast het gegeven dat deze financiële bijdragen natuurlijk essentieel zijn om een dergelijk project van de grond te krijgen zegt dit meer, veel meer! Deze bijdragen geven eigenlijk aan dat dit niet zomaar een plannetje is wat tijdens het nuttigen van een biertje op een Heerlens terrasje is bedacht en wat we wel even zullen ‘fiksen’. Over dit project zijn ontzettend veel woorden gewisseld en nog veel meer geschreven vooral omdat er een reële noodzaak is. En het toegezegde geld is natuurlijk prachtig en zeker noodzakelijk maar het zegt meer: het is een bevestiging dat De Stadswerkplaats een goed uitgewerkt plan heeft, en in staat wordt geacht een substantiële positieve bijdrage te kunnen leveren aan de sociaal maatschappelijke situatie in Heerlen. En dat is pas echt een groot compliment!

St. DOEN, VSB fonds, st. Oranjefonds, st.FSI, Fundatie Luden van Stoutenburg, Gemeente Heerlen, stichting het R.C. Maagdenhuis en Provincie Limburg: HARTELIJK BEDANKT!