BEGELEIDING

Onze initiatiefnemers zijn allen technische vakmensen die ook bijna allemaal, in het gecombineerde gebied van zorg en techniek, al jaren professioneel actief zijn. Dit kan zijn in het samenwerken met vroegtijdig schoolverlaters binnen het eigen bedrijf maar ook als begeleider in een houtwerkplaats in de GGZ of GHZ. Daarnaast heeft een deel hiervan ook een gerichte zorg opleiding. De begeleiding op de werkvloer binnen de Stadswerkplaats zorgt in de eerste plaats voor veilig werken met machines en gereedschappen. Begeleiders zullen de haalbaarheid toetsen van projecten die deelnemers willen gaan uitvoeren en dit afzetten tegen de capaciteit van de werkplaats en aan de vaardigheden van de deelnemers. De begeleiding staat ten alle tijden in voor de veiligheid en zal ingrijpen wanneer deze in gevaar komt. Van iedere deelnemer zullen de vaardigheden worden bijgehouden. Daardoor kunnen begeleiders altijd nagaan of bijvoorbeeld een specifieke machine wel door deze deelnemer kan worden bedient. En zo niet betekent dit dat de deelnemer zich eerst zal moeten bekwamen in deze specifieke situatie of de hulp van een ander zal moeten worden ingeroepen.

De Stadswerkplaats neemt ook zijn sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid: Mensen met een zorg ‘rugzakje’ of afstand tot de arbeidsmarkt zijn bij ons welkom

Het werken met een kwetsbare doelgroep vraagt extra kennis en ervaring op dit specifieke vlak. De huidige begeleiders hebben deze kennis en ervaring vanuit hun professionele werkterrein. Hierbij duidelijk te vermelden dat de Stadswerkplaats geen zorg biedt maar hooguit als middel ondersteunt. Om dit voor de toekomst te waarborgen zullen er intern begeleiders opgeleid gaan worden voor deze taken.

  • Mensen die via WMO op ons pad komen of mensen die via de participatiewet actief aan slag moeten om hun situatie te verbeteren zijn bij ons aan het juiste adres.
  • Vroegtijdig schoolverlaters kunnen in de vorm van een stage plek (meelopen) proeven aan de techniek.
  • Daarnaast de groep die uit eigen beweging gericht aan de slag wil gaan om een zinvolle dag invulling voor zichzelf te creëren , dit mogelijk gefinancierd met een PGB. Jullie zijn welkom.
  • Verder is er de groep die zorg nodig heeft, maar daar niet zo snel zelf om zullen vragen. De Stadswerkplaats biedt hier veel mogelijkheden: de zorgvraag verplaatst zich bij ons namelijk ver naar de achtergrond want de focus ligt namelijk op iets anders. Dat is de eigen vrije keuze om bij ons in de techniek te komen werken. Techniek en creatieve vaardigheden spreken bij veel mensen tot de verbeelding en dit trekt ze vaak net iets makkelijker over de streep. Hiermee stimuleren wij dan ook de mogelijkheden en kijken vooral niet naar de onmogelijkheden.