Stadswerkplaats in het duurzame speelveld

Dat de Stadswerkplaats om techniek, het ambacht en zelfontplooiing draait wisten we al! De grote sociale component hierin te stimuleren is ook een van onze pijlers. De Stadswerkplaats profileert zich echter ook als een duurzame organisatie zeker met moederstichting (st. Parksjtad in Transitie) achter zich. Afgelopen vrijdag was er dan ook bezoek van gemeente Heerlen, Sylvia Gottgens (beleidsmedewerker milieu) en Bram van Roon (hoofd beleid reinigingsdiensten RD4, links). Gespreksonderwerp was het verkennen van het duurzame speelveld in onze regio en de mogelijkheden die dit biedt. Dat we op één lijn zaten was al snel duidelijk: de rolverdeling en de mogelijkheden worden met weder bezoeken nu onderzocht. Een constructief bezoek!