Werkbezoek wethouder en raadslid

Vandaag was er officieel bezoek, werkbezoek van wethouder Adriane Keulen en raadslid Eliane Geron in een Stadswerkplaats die nog ‘in de steigers’ staat. Adriane Keulen was al in een vroeg stadium geïnteresseerd in het project de Stadswerkplaats. Na het bekijken van de werkplaats en een korte rondleiding langs de aanwezige machines ging het al snel over de meerwaarde van de Stadswerkplaats voor Heerlen e.o. Conclusie was al, en blijft, dat die meerwaarde er zeker is en dat de Stadswerkplaats tussen de creatieve verbindende ideeën die in Heerlen opborrelen zeker een mooie plek gaat innemen. Verbinding door het ambacht.

Foto: Rob legt uit over de werking van een aanslag op de afkortgeleider van de formaatzaag.