De openbare werkplaats in Heerlen

ANBI

  •  

ANBI INFORMATIE

STICHTING STADSWERKPLAATS HEERLEN (voorheen st. Parksjtad in Transitie)

Stadswerkplaats Heerlen, Kloosterweg 1, 6412 CN Heerlen

Email: stadswerkplaatsheerlen@gmail.com
Bankrekening: NL83TRIO 0320 0686 68 / BTW: NL853495439B01
Internet: https://www.stadswerkplaatsheerlen.nl

Kamer van Koophandel nr.: 59453680
ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN: 853495439)

Giften aan ons zijn fiscaal aftrekbaar.

Historie:

Per 17 december 2013 is de stichting Transition Town Parksjtad (op z’n Limburgs met “j”) opgericht.
Begin maart 2014 is er een bankrekening bij de Triodos bank geopend.

In 2019 is de naam officieel veranderd naar Stichting Parksjtad in Transitie.

Op kantoor van notaris van Thoor te Kerkrade en met dank aan notaris van Thoor is op 23-12-2022 de 2de stichting in het leven geroepen, stichting Parkstad in Transitie (zonder de “j”) waaronder de werkgroepen Repair Café Parkstad, Permacultuur en Vredesburo actief zullen zijn.

Stadswerkplaats Heerlen zal onder de oude stichting actief blijven en heeft de naam per maart 2024 veranderd in stichting Stadswerkplaats Heerlen. De stichting statuten zullen voor de nieuwe stichting onveranderd blijven.

Huidige bestuur/kerngroep 2024:
R. Nieuwenhuizen (voorzitter), R. Wijckmans (penningmeester), H. Jonkman (secretaris),

Doelstelling:
De stichting heeft tot doel om met het oog op de mondiale klimaat-, energie-, economische en voedselproblematiek

  • het stimuleren van de veerkracht in de samenleving middels duurzame oplossingen in de breedste zin van het woord,
  • het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de burgers binnen deze gemeenschap,
  • het versterken van de samenhang teneinde een omschakeling te bewerkstelligen naar een duurzaam, sociaal, veilig en gezond leefklimaat met een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen. (artikel 2 stichting statuten)

Beloningsbeleid:
De bestuursleden/kerngroep leden ontvangen geen beloningen voor hun werkzaamheden. Er worden geen vacatiegelden gegeven. Onkosten worden, mits schriftelijk gedeclareerd, vergoed.

Beleidsplan stichting Stadswerkplaats Heerlen 

Werkzaamheden van de Stichting

– Kerngroep draagt zorg voor het geheel van de stichting. We hebben sinds november 2021 een vaste locatie in het bedrijf verzamel gebouw van Carbon6, Kloosterweg 1 Heerlen.

Contact: stadswerkplaatsheerlen@gmail.com wij zijn telefonisch niet bereikbaar. Alle contact gaat per mail.

Instagram: https://www.instagram.com/stadswerkplaatsheerlen/

Facebook: https://www.facebook.com/stadswerkplaatsheerlen/

JAARVERSLAGEN

In de jaarverslagen staan links naar artikels op de website en facebook. Vooral de facebook link’s bevatten beeldmateriaal van de activiteiten. Indien je geen facebook hebt, dan kan je ook de jaarverslagen zonder facebooklink’s inzien en downloaden.

Jaarverslag PiT 2023

Jaarverslag PiT 2023 zonder facebooklink’s

Jaarverslag PiT 2022

Jaarverslag PiT 2022 zonder facebooklinks

Jaarverslag PiT 2021

Jaarverslag PiT 2021 zonder facebooklinks

Concept jaarrekening 2021 1e versie

Jaarverslag PiT 2020

Jaarverslag PiT 2020 zonder facebooklink’s

kascontrole PiT 2020

Jaarverslag PiT 2019

Jaarverslag PiT 2019 zonder facebooklink’s

Kascontrole PiT 2019

Jaarverslag Parkstad in Transitie 2018

Jaarverslag Parkstad in Transitie 2018 zonder Facebooklink’s

Kascontrole PiT 2018

Jaarverslag Parkstad in Transitie 2017

Jaarverslag Parkstad in Transitie 2017 zonder facebooklink’s

Jaarverslag Parkstad in Transitie 2016

Jaarverslag Transition Town Parkstad 2015

Jaarverslag Transition Town Parkstad 2015 uitgebreid